Corel Draw Kısayol Tuşları ve Anlamları

Corel Draw Kısayol Tuşları: programının menüsünde yer alan tüm kısayol tuşları aşağıda sıralanmıştır.

File (Dosya) Menüsünde Yer Alan Corel Draw Kısayol Tuşları

Yeni Dosya Açma: Yeni bir Corel dökümanı açmak için New (Ctrl+N) kısayolu kullanılır

Yapılmış Bir Çalışma Dosyasını Açma: Corel programında yapılmış bir çalışmayı Open (Ctrl+O) komutuyla açabilirsiniz.

Çalışma Sayfasını Kapatma: Corel’de açık olan çalışma sayfasını kapatmak için Close (Ctrl+F4) komutu kullanılır.

Kaydet: Corel çalışma sayfasını kaydetmek için Save (Ctrl+S) komutu kullanılır.

Farklı Kaydet: Corel programında çalışmayı farklı kaydetmek için Save As (Ctrl+Shift+S) komutu kullanılır.

İthal Etme: Farklı formatta (tif, jpg, psd…) dosyaları Corel çalışama sayfasıan çağırmak için Import (Ctrl+I) komutu kullanılır

İhraç Etme: Corel dosyasını farklı bir formatta (tif, jpg, psd, bmp, ai, eps..) kullanmak için Export (Ctrl+E) komutu kullanılır

Yazdır: Yazıcıya dosyası göndermek için Print (Ctrl+P) komutu kullanılır.

Çıkış: Corel porgramını kapatmak için Exit (Alt+F4) komutu kullanılır.

 

Edit (Düzenle) Menüsünde Yer Alan Corel Draw Kısayol Tuşları

Geri Alma: Yaptığınız bir işlemi geri almak için Undo (Ctrl+Z) komutu kullanılır.

İleri Alma: Çok fazla sayıda geri işlemi yaptıysak, ileri almak için Redo (Ctrl+Shift+Z) komutu kullanılır.

Tekrar Et: Son yapılan işlemin Repeat (Ctrl+R) bir kez daha tekrar edilmesini sağlar.

Kes: Cut (Ctrl+X)

Kopyala: Copy (Ctrl+C)

Yapıştır: Paste (Ctrl+V)

Sil: Seçtiğiniz bir objeyi simek için  (Delete) komtu kullanılır.

Çoğaltma: Seçtiğimiz nesneleri çoğaltmak için Duplicate (Ctrl+D) komutu kullanılır.

 

View (Görünüm) Menüsünde Yer Alan Corel Draw Kısayol Tuşları

Izgaraları Yakalama: Corel sayfasındaki ızgaralara nesnelerin mıknatıs etkisi ile yakalanması içinSnap To Grid(Ctrl+Y) komutu kullanılır.

 

Arrange (Hizalama) Menüsünde Yer Alan Corel Draw Kısayol Tuşları

Sola Alma: Seçili nesneler arasında en solda olan objeye göre tüm objelerin hızalanması için Align Left (L) komutu kullanılır.

Sağa Alma: Seçili nesneler arasında en sağda olan objeye göre tüm objelerin hızalanması için Align Right (R) komutu kullanılır.

Üste Alma: Seçili nesneler arasında en üstte olan objeye göre tüm objelerin hızalanması için Align Top (T) komutu kullanılır.

Alta Alma: Seçili nesneler arasında en altta olan objeye göre tüm objelerin hızalanması için Align Bottom (B) komutu kullanılır.

Yatay Olarak Merkeze Ortala: Seçili objelerin yatay olarak merkez noktasına hızalanması Align Centers Horizontally (E) komutu kullanılır.

Dikey Olarak Merkeze Ortala: Seçili objelerin yatay olarak merkez noktasına hızalanması Align Centers Vertically (C) komutu kullanılır.

Sayfa Merkezine Ortala: Seçili objelerin sayfanın merkezine ortalanması için Center to Page (P) komutu kullanılır.

Grup Yapma: Objeleri gruplamak için Group (Ctrl+G) komutu kullanılır.

Grubu Çözme: Objelerin grubunu çözmek için Ungroup (Ctrl+U) komutu kullanılır.

Kesişim Kombinasyonu: Seçtiğiniz nesnelerin kesişim noktalarından daha sonra ayrılabilecek şekilde kombine olması için Combine (Ctrl+L) komutu kullanılır.

Keşişim Kombinini Ayırma: Kombine haline getirdiğiniz bir objeyi ayrımak için Break Apart (Ctrl+K) komutu kullanılır.

Konvertleme: Sayfamızda yer alan seçili yazı ve şekilleri serbest eğrilere çevirmek için Convert to Curves (Ctrl+Q) komutu kullanılır.

Konvert Kaldırma: Sayfamızda yer alan seçili yazı ve şekillerin kenar çizgilerini serbest eğrili alanlara çevirmek için Convert Outline To object (Ctrl+Shift+Q)  komutu kullanılır.

 

Effects (Efektler) Menüsünde Yer Alan Corel Draw Kısayol Tuşları

Işık – Kontrast: Seçtiğiniz bir resim üzerinde açıklık ve koyuluk ayarlarını yapmak için Brightnes/Contrast/ Intensity (Ctrl+B) komutu kullanılır.

Renk Kanallarını Değiştirme: Seçtiğiniz bir resim renk kanallarını deiştirmek için  Color Balance (Ctrl+Shift+B) komutu kullanılır.

Renk Değişimi:
Seçtiğiniz  bir resmin rengini kısmen veya tamamen değiştirmek için Hue / Stration / Lightnes (Ctrl+Shift+U) komutu kullanılır.

 

Text (Yazı) Menüsünde Yer Alan Corel Draw Kısayol Tuşları

Ayrıntılı Yazı: Corel sayfasında seçtiğiniz bir yazı ve(ya) yazı gruplarının ayrıntılı şekilde özelliklerinin düzenlenmesi için Format Text (Ctrl+T) komutu kullanılır.

Basit Yazı Düzenleme: Seçtiğiniz yazı veya yazı gruplarının basit özelliklerini değiştirmek için Edit Text (Ctrl+Shift+T) komutu kullanılır.

Özel Karakter: Yazı ve yaazı gruplarınıza özel veya basit karakterler eklemek için Insert Character (Ctrl+F11) komutu kullanılır.

Dönüştürme: Yazınızı Pharagraph Text düzeyinden Artistic Text şekline, Artistic Text düzeyinden Pharagraph Text şekline çevirmek için  Convert (Ctrl+F8) komutu kullanılır.

 

Tools (Araçlar) Menüsünde Yer Alan Corel Draw Kısayol Tuşları

Seçenekler: Corel programında yer alan ayar menüsünü açmak için (Ctrl+J) komutu kullanılır.

 

Window (Pencereler) Menüsünde Yer Alan Corel Draw Kısayol Tuşları

Kapat: Corel programında açık olan bir sayfayı kapatmak için Close (Ctrl+F4) komutu kullanılır.

Yenileme: Görüntü kayıplarının yok edilmesi için ekranın tazelenmesini adına Re.freshWindow (Ctrl+W) komutu kullanılır.

 

Diğer ksıayol tuşları için Corel’in resmi sitesinde yer bu bu bağlantıya bakabilirsiniz.

 

Bir cevap yazın